10.8.65 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่าย English Camp ประจำปีการศึกษา 2565