8.8.65 ฉีดวัคซีนโควิดสูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 5 -12 ปี (ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)