โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)